close
تبلیغات در اینترنت
قیمت خودروهای خارجی قبل از ورود به ایران چقدر است؟

قیمت خودروهای خارجی قبل از ورود به ایران چقدر است؟
قیمت خودروهای خارجی قبل از ورود به ایران چقدر است؟
قیمت خودروهای خارجی قبل از ورود به ایران چقدر است؟صدای اقتصاد، در گزارشی به مقایسه قیمت خودروهای وارداتی در ایران با نرخ اولیه خودروها در کشور مبداء دارد پرداخته است. نگاهی به نرخ خودروهای وارداتی پیش از ورود به گمرک و پس از ورود به بازار نشان می دهد که نرخ خودروها پس از ورود به بازار ایران تا حدود 3 برابر ارزش واقعی افزایش می یابد. این گزارش در جدولی قیمت چند خودرو وارداتی در گمرک و پس از آن در بازار و نمایندگی ر اآورده که میزان اختلاف قیمت در کشور مبداء و بازار ایران را نشان می دهد.


قیمت خودروهای خارجی قبل از ورود به ایران چقدر است؟

نویسنده : مدیریت | تاریخ : چهار شنبه 13 / 03 | بازدید ها : 111 بار